خانه / سرگرمی / اشعار و مطالب عاشقانه / دوستت دارم (نیما یوشیج)دوستت دارم (نیما یوشیج)

دوستت دارم (نیما یوشیج)

دوستت دارم (نیما یوشیج)

life 54444444200

سبزه ها در بهار می ند ؛
من در کنار تو به آرامش می رسم .
و آنجا که هیچ کس به یاد ما نیست ،
تو را عاشقانه می بوسم ،
تا با گرمی نفسهایم ، به لبانت جان دهم ؛
و با گرمی نفسهایت ، جانی دوباره گیرم .
دوستت دارم ،
با همه هستی خود ، ای همه هستی من ؛
و هزاران بار خواهم گفت ، دوستت دارم را ….
– نیما یوشیج