تصاویر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر حواشی راهپیمایی 22 بهمن,فان جو, حواشی 22 بهمن,سوژه های 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,گزارش تصویری, ,راهپیمایی 22 بهمن,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن,راهپیمایی 22 بهمن اهواز,راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,راهپیمایی 22 بهمن مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95 شیراز,راهپیمایی 22 بهمن 95 مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 95 اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95 اصفهان,راهپیمایی 22 بهمن 95 تهران,راهپیمایی 22 بهمن 95 تبریز,راهپیمایی 22 بهمن 95 در شیراز,راهپیمایی 22 بهمن 95 کرج,راهپیمایی 22 بهمن 95 اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95 مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 95 در اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95 تبریز,راهپیمایی 22 بهمن 95 قم,راهپیمایی 22 بهمن 95 کرج,راهپیمایی 22 بهمن 95 قائمشهر,راهپیمایی 22 بهمن 95 خوزستان,راهپیمایی 22 بهمن اهواز 95,مسیر راهپیمایی 22 بهمن اهواز,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن اهواز,مسیر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن اهواز,عکس راهپیمایی 22 بهمن اهواز,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد 95,مسیر های راهپیمایی 22 بهمن در مشهد,راهپیمایی 22 بهمن در مشهد,ساعت راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد 95,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 1393,عکسهای راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمائی 22 بهمن 1393,بازتاب راهپیمایی 22 بهمن 1393,عکس راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن سال 1393,قطعنامه راهپیمایی 22 بهمن 1393,شعارهای راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن 1392 تهران,عکسهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن 1392,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 1392,مسیر راهپیمایی 22 بهمن 1392,شعارهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن سال 1392

 

طبق روال هر سال در روز ۲۲ بهمن مردم کشور با راهپیمایی علیه استکبار جهانی اعتراض کردند.

“در این روز به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد،زندان مجلس سنا و شورای ملی و شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم درآمد. در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران به دست انقلابیون مسلح افتاد. پادگان باغشاه و دانشکده افسری، دبیرستان نظام، زندان جمشیدیه، پادگان عشرت آباد و پادگان عباس‌آباد یکی پس از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که به تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.”

تصمیم شورای عالی ارتش

ساعت ۱۰ بامداد روز ۲۲ بهمن شورای فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد مشترک به ریاست شورای عالی ارتش عباس قره باغی تشکیل گردید پس از گزارش فرماندهان نیروها از وضعیت موجود بحث پیرامون همبستگی ارتش با مردم آغاز شد؛ اکثراً موافقت خود را اعلام نمودند و سرانجام اعلامیه‌ای مبنی بر بی‌طرفی ارتش تهیه و بامضا رسید

پس از تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی ارتش در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعلامیه را قرائت کرد. لحظه‌ای بعد نیروهای انقلاب محوطه رادیو تلویزیون را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از رادیو تلویزیون ملی اعلام شد.

 

سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن

سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن تصاویر حواشی راهپیمایی 22 بهمن,فان جو, حواشی 22 بهمن,سوژه های 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,گزارش تصویری, ,راهپیمایی 22 بهمن,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن,راهپیمایی 22 بهمن اهواز,راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,راهپیمایی 22 بهمن مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95 شیراز,راهپیمایی 22 بهمن 95 مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 95 اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95 اصفهان,راهپیمایی 22 بهمن 95 تهران,راهپیمایی 22 بهمن 95 تبریز,راهپیمایی 22 بهمن 95 در شیراز,راهپیمایی 22 بهمن 95 کرج,راهپیمایی 22 بهمن 95 اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95,راهپیمایی 22 بهمن 95 مشهد,راهپیمایی 22 بهمن 95 در اهواز,راهپیمایی 22 بهمن 95 تبریز,راهپیمایی 22 بهمن 95 قم,راهپیمایی 22 بهمن 95 کرج,راهپیمایی 22 بهمن 95 قائمشهر,راهپیمایی 22 بهمن 95 خوزستان,راهپیمایی 22 بهمن اهواز 95,مسیر راهپیمایی 22 بهمن اهواز,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن اهواز,مسیر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن اهواز,عکس راهپیمایی 22 بهمن اهواز,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در اهواز,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد 95,مسیر های راهپیمایی 22 بهمن در مشهد,راهپیمایی 22 بهمن در مشهد,ساعت راهپیمایی 22 بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی 22 بهمن مشهد 95,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 1393,عکسهای راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمائی 22 بهمن 1393,بازتاب راهپیمایی 22 بهمن 1393,عکس راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن سال 1393,قطعنامه راهپیمایی 22 بهمن 1393,شعارهای راهپیمایی 22 بهمن 1393,راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن 1392 تهران,عکسهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن 1392,تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 1392,مسیر راهپیمایی 22 بهمن 1392,شعارهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن 1392,راهپیمایی 22 بهمن سال 1392
سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن  سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن سوژه های 22 بهمن,عکس راهپیمایی 22 بهمن 95,حواشی 22 بهمن,عکس های جدید راهپیمایی 22 بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی 22 بهمن

منبع: ایسنا – ایرنا – ایلنا – مهر – فارس – شبستان – تسنیم –  میزان – مشرق

تصاویر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر حواشی راهپیمایی ۲۲ بهمن,فان جو, حواشی ۲۲ بهمن,سوژه های ۲۲ بهمن,عکس دختران بدحجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن,عکس راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵,عکس های جدید راهپیمایی ۲۲ بهمن,گزارش تصویری, ,راهپیمایی ۲۲ بهمن,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵,راهپیمایی ۲۲ بهمن,راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز,راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز,راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ شیراز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ مشهد,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ اهواز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ اصفهان,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ تهران,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ تبریز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ در شیراز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ کرج,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ اهواز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ مشهد,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ در اهواز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ تبریز,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ قم,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ کرج,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ قائمشهر,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ خوزستان,راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز ۹۵,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز,مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز,تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز,عکس راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز,تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز,مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در اهواز,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد,مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد ۹۵,مسیر های راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد,راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد,ساعت راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد ۹۵,تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,عکسهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,راهپیمائی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,بازتاب راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,عکس راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۳,قطعنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,شعارهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ تهران,عکسهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,حاشیه های راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,شعارهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۲,راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲

پارس وی دی اس

درباره‌ی فان جو

منو به حال من رها نکن تو که برای من همه کسی اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمی رسی....

حتما ببینید

کشف حجاب الهام عرب مانکن ایرانی مهمان برنامه ماه عسل

کشف حجاب الهام عرب مانکن ایرانی مهمان برنامه ماه عسل کشف حجاب الهام عرب مانکن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *