اس ام اس و جمله های سنگین و تیکه دار

اس ام اس و جمله های سنگین و تیکه دار

اس ام اس و جمله های سنگین و تیکه دار 

اس ام اس
اس ام اس

اون کِــــــــــه مـــــــیـــــــگُـــــــفـــــــــت تا تَـــــــهِـــــــــــش هَـــــــــــســـــــــــــتَـــــــم

تـــــــا دیــــــــــــــد کِـــــــــــه مَـــــــــــــــــــــــن دِل بَـــــــــســـــــــــتَــــــــــــــم

گُــــــــــــــــــفـــــــت شَـــــــــــــرمَــــــــــــنــــــــده خــــالـــــــی بَـــــــــــــســـــتَـــــــم
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
فکر نکن باهات میحرفـــــــــــم خبریه !

نه عزیزم ما خرسواری تفریحمونه

هـــــــــــــــــه افتاد یاواست بندازمش
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
بین باتوام بچه خوشـــــگل

غرورمو ازسرراه نچیدم که هروقت خواستی خردش کنی

غرور من اگه بشکنه باتیکه هاش شاهرگ زندگیتو میزنم
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
برای یه دختر
بعضی وقتا
تَه اُتُوبوس…
اون صَندَلی آخَر…
کِنارِ شیشه…
بِهتَرین جای دُنیاست
بَرای آنکه مُچاله شَوی دَر خُودَت
سَرَت را بِچَسبانی به شیشه و
زُل بِزَنی به یک جای دور
و فِکر کُنی به چیزهایی که دوست داری…
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
تــکـلــــــــیــفــم بــا
خـودمــم
مـــــــــــعـلــوم  نــیــســت
تــو دلـم دَردِه
رو لــبــام  خـنــده …
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
می خـــــواهمت لعنتـــــی…!
امـــــــا…
گفته بـــــودم:
تنــــت کــه بـــوی دیگــــری بگیـــــرد…
تـــــا آخــــــر عمـــــر بـــــر مـــن…
حرامـــــی…
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
گـــذشـت کــردن مــن دو حـالــت داره:

یــــا اونــقــدر دوســتـش دارمــــ کـــه از اشـتبــاهــش مـیــگذرم

یــا اونــقــدر از چــشمــم مـیـوفتـــه کـــه از خــــودش و اشـتبــاهــش بــا هــم میــگــذرم
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
مغــــرور وخـــودشیفتهـ نیســـــــــــتیم ولی

یــآدگرفتیم تو زندگـــیمون منــــت اَحـــدی رو نکشیمـ…

خــــــــــداحافظـ ـــ تو فرهنگــ لغـــ ــت ما جــوابــش فقطــ یکـــ کـــلمـــســ ــ ـت…

بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ همیــــــــن…
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
غـــصــه نخــــــــور درســـت مــیشـــه . . .

درســــت نـــشـــد

تـمـــــوم کــه مــیشـــــــه
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
آدمــــی کــه مــیخــواد بــره , مـــیره!
دیـگــه داد نــمــیزنــه کــه : دارمــــ مـــیـرمــ…
اونـــی کــه رفـــتنشـــو داد مـیـزنـــه ؛
نـــمیــخواد بــره !!!
داد مـــیزنـــه کــه یــکـــی مـــانع رفــتنـش بــشه…!!!
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
به بعضیا باید گفت:حسابی منو دور بزن!!!!
خوب که سرت گیج رفت…….!
دوباره میفتی جلو پا خودم……
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
و اِمروز رسیدم

به جمله مَعروف کتاب سَمفونی مُردگان :

تَنهایی را فَقط در شلوغی

می توان حِس کَرد..!
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
چه قدر دردناک است
این مشکل که همیشه برای فرار از دست یک آدم
به آدم دیگری پناه برده ایم …
اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست ؟

من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست ؟

از تو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش

چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست . . . ؟
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
از روے کینــه نیــسـت اگــر خـَنجــر بــه سـینــه ات مــے زننــد
ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو
دل مــــے برنـد!
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
به لبخندی مرا از غم رها کن

مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است

برای مردنم هر شب دعا کن . . .
هستــــی
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
به بعضیام باس گفت:

واسه کسی کلاس بزار که هم کلاسیت باشه

نه واسه ما که تو کلاسمون رات نمیدیم…
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
ﺁﻫـــﺎﯼ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣــﻦ ﺩﻋـــﻮﺍﺕ ﻣﯿﺸـﻪ
ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺵ
↲ﻣــﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣـــﻨﺖ ﮐﺸـﯽ ﻣــﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘــﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸــﺎﻣﻢ
ﭘﺎﻫﺎﻡُ ﻣﯿــﺎﺭﻡ ﺑﺎﻻ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧَــﻢ ﻧﻤﯿﺸــم
ﮔﻔﺘــﻢ ﺩﺭ ﺟﺮﯾــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﯽ
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
دیر آمدی…

کمی تغییر کرده ام …

برای شناختنم عکسم را مچاله کن!!!
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
ضرب المثل قدیمــی هــم میگه

دو بـار بـگـی چـَـــشم ، دفعـه ســـوم میشــــی پــــَـ ش م
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
به بعضیام باید بگی:

این مشکل تو نی که نمیفهمی

مشکل از منه

که توقع دارم بفهمی
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
اﮔـــــــہ ﻣیﺨـــــــــﻮﺍے ﺑﺮﻧــــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷــــــے
یﺎﺩ ﺑﮕیـــــــــﺮﮐـــــہ ﺩﺭﻧـــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷـــــــے
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
هیـــچوَقــت
رِفیـقــاتـو بـا هَــم آشـنــا نَـکُــن
تـیـــم میـشَــن زَمیـنِـــت میـزَنَـن
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
ﺳَــــــﺮَﻡ ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻧﯿـــــــﺪ !
ﺗﻮ ﻣﻐـــــــﺰﻡ ﯾﻪ ﺳِﺮﯼ ﭼﯿـــــــــﺰﺍﺭﻭ
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺍﺑــــــــﻮﻧﺪﻡَ
ﺍﮔﺮ ﺑﯿـــــﺪﺍﺭ ﺷَـــــﻦ ﺑﺎﺯ ‘ ﺩﺭﺩ ‘ ﺩﺍﺭﻥ
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
بہت گفتـــــن مــَــــــــرد؟ هـــــہ
بیخیـــــال حاجـــــے
تـــــعارفــــــــــ داشتن باهـــــات…
حـــــس میکنـــــے مـَــــرد شدی ؟
مَــــــــــرد بودن کہ به گـــــ‍ریه نکردن نـــــیس حاجے !
به گریه ننـــــداختـــنہ
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
ﺍﯾــــﻦ ﺭﻭﺯا ﺟُـــــــــﺰ ﺭَﻓﯿﻘــــام

ﮐَﺴـــے پُشتــِـــ ﺩُﺷﻤَﻨــام ﻧﯿـــﺲ
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
ﺁﯾﯿﻨـــــــــﻪ ﻫﺎ ﻟﻄﻔــــــ ﺩﺍﺭﻥ ،

ﻭ ﮔـــــــــــــــﺮﻧﻪ

ﻣـــــــﺎ ﺩﺍﻏــــــــــــــــــﻮﻥ تر

ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺣﺮﻓــــــــــﺎﯼﯾـــــﻢ !
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
نـگــــران مَـن نَـبـاش
چِـشـمـان وَحـشـی مَــــرا هـیـچ نـگـاه هـرزه ای
رامـــــ نـخـــواهــد ڪرد
نـگـراڹ خـودت بـاش ڪہ بـا هـــر لـبـخـنـــدی
رامـــــ مـیـشـــوی
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
شجاع باش
حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
.
گاهی لازم است بی رحم بود…..

نه با دوست نه بادشمن بلکه با خودت…

وچه بزرگت میکند ان سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت…
.
.
.
…::: اس ام اس های تیکه دار جدید :::…
.
.
سرت گرم است…مزاحمت نمیشوم….

اما بدان حرارت سرگرمیهایت مرا میسوزاند….

اس ام اس و جمله های سنگین,سایت اس ام اس,اس ام اس تیکه دار عاشقی,اس ام اس سنگین,اس ام اس سنگین ۱۳۹۴,اس ام اس فاز بالا,اس ام اس های تیکه دار جدید ۱۳۹۴,اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید,اسمس تیکه دار,جملات تیکه دار,متن تیکه دار,متن تیکه دار ۱۳۹۴,پیامک تیکه دار جدید,پیامک سنگین,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس جدید

پارس وی دی اس

درباره‌ی فان جو

منو به حال من رها نکن تو که برای من همه کسی اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمی رسی....

حتما ببینید

پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر

پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر عید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *