سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما،دالای لاما

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما،دالای لاما

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما،دالای لاما

fu69281212

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.

line 564

آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.

line 564

سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران ،جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود

line 564

به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.

line 564

قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد.

line 564

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار

line 564

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.

line 564

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست بر ندار.

line 564

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.

line 564

نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.

line 564

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات .

line 564

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.

line 564

دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.

line 564

با زمین مهربان باش.

line 564

سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.

line 564

به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.

line 564

کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری

پارس وی دی اس

درباره‌ی فان جو

منو به حال من رها نکن تو که برای من همه کسی اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمی رسی....

حتما ببینید

کشف حجاب الهام عرب مانکن ایرانی مهمان برنامه ماه عسل

کشف حجاب الهام عرب مانکن ایرانی مهمان برنامه ماه عسل کشف حجاب الهام عرب مانکن …