خرید هاست و سرور مجازی _ جوان سرور
خانه » اخبار روز » اخبار اقتصادی » نرخ روز ارز،سکه و طلا

نرخ روز ارز،سکه و طلا

قیمت دلار و سکه پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۲

wp-content/uploads/2013/04/seke.png

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۵۸۷
۵ین به دلار۰.۰۱۰۲
۶یورو به دلار۱.۳۱۷۴
۷پوند به دلار۱.۵۳۴۱
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۸۸.۶۳
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۳۷۶.۷۸
۱۴طلا بازار تهران۵۴۲۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۲۷۰۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۱۷۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۶۷۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۱۸۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۲۹۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۲۵۱۲۱۲
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۶۶۷۸۶۶
۲۲نقره(دلار)۲۳.۴۱
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۴۴۶
۲۴پالادیوم(دلار)۶۷۵

قیمت سکه و طلا و ارز چهار شنبه ۲۸ فروردین ۹۲

funjoo.ir

نام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۵۶۹
۵ین به دلار۰.۰۱۰۲
۶یورو به دلار۱.۳۱۲۶
۷پوند به دلار۱.۵۳۱۱
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۸۸.۴۲
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۳۹۶.۴۴
۱۴طلا بازار تهران۵۴۲۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۲۷۰۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۱۸۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۶۷۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۱۸۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۲۹۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۲۵۱۲۱۲
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۶۶۷۸۶۶
۲۲نقره(دلار)۰
۲۳پلاتینیوم(دلار)۰
۲۴پالادیوم(دلار)۰

نرخ روز طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۵۳۹
۵ین به دلار۰.۰۱
۶یورو به دلار۱.۳۰۸۵
۷پوند به دلار۱.۵۳۲۲
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۳.۸۱
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۵۷۲.۲
۱۴طلا بازار تهران۵۸۷۵۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۶۰۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۹۶۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۱۵۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۳۶۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۰۸۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۵۶۲۴۹
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۸۰۷۸۸۰
۲۲نقره(دلار)۲۷.۷۴
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۴۱
۲۴پالادیوم(دلار)۷۱۳

نرخ روز طلا، سکه و ارز جمعه ۱۶ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۵۰۳
۵ین به دلار۰.۰۱۰۵
۶یورو به دلار۱.۲۷۹۶
۷پوند به دلار۱.۵۰۴۵
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۴.۳۹
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۵۴۶.۳
۱۴طلا بازار تهران۵۶۹۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۱۰۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۴۶۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۶۹۵۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۲۰۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۰۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۱۳۵۴۲
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۷۵۰۹۵۲
۲۲نقره(دلار)۲۶.۹۶
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۲۹
۲۴پالادیوم(دلار)۷۴۴

نرخ روز طلا، سکه و ارز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۴۸
۵ین به دلار۰.۰۱۰۷
۶یورو به دلار۱.۲۸۲
۷پوند به دلار۱.۵۱۲۲
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۶.۴
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۵۸۳.۴
۱۴طلا بازار تهران۵۷۹۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۲۵۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۵۵۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۱۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۲۵۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۰۵۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۳۶۶۲۷
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۷۸۱۷۲۴
۲۲نقره(دلار)۲۷.۶۲
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۸۱
۲۴پالادیوم(دلار)۷۷۳

قیمت دلار و سکه سه شنبه ۱۳ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۴۲۴
۵ین به دلار۰.۰۱۰۶
۶یورو به دلار۱.۲۷۹۱
۷پوند به دلار۱.۵۱۸۴
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۶.۸۲
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۵۹۹.۶
۱۴طلا بازار تهران۵۷۹۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۲۵۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۵۵۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۱۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۲۵۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۰۵۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۳۶۶۲۷
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۷۸۱۷۲۴
۲۲نقره(دلار)۲۸.۱۷
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۸۲
۲۴پالادیوم(دلار)۷۶۷

نرخ روز طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۲ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰
۵ین به دلار۰
۶یورو به دلار۰
۷پوند به دلار۰
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۷.۲۳
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۶۰۰.۱
۱۴طلا بازار تهران۵۷۹۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۲۵۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۵۵۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۱۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۲۵۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۰۵۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۳۶۶۲۷
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۷۸۱۷۲۴
۲۲نقره(دلار)۲۸.۳۲
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۷۳
۲۴پالادیوم(دلار)۷۷۱

نرخ روز طلا، سکه و ارز شنبه ۱۰ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۴۳۵
۵ین به دلار۰.۰۱۰۶
۶یورو به دلار۱.۲۸۱۹
۷پوند به دلار۱.۵۱۹۶
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۷.۲۳
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۶۰۰.۳
۱۴طلا بازار تهران۵۹۱۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۴۵۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۸۰۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۲۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۳۳۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۱۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۶۴۳۲۹
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۸۱۸۶۵۱
۲۲نقره(دلار)۲۸.۳۲
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۷۳
۲۴پالادیوم(دلار)۷۷۱

قیمت دلار و سکه جمعه ۹ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

 

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۴۶۳
۵ین به دلار۰.۰۱۰۶
۶یورو به دلار۱.۲۸۰۲
۷پوند به دلار۱.۵۱۲۵
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۶.۸۱
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۶۰۲.۷
۱۴طلا بازار تهران۵۹۱۰۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۴۵۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۸۰۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۲۰۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۳۳۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۱۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۶۴۳۲۹
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۸۱۸۶۵۱
۲۲نقره(دلار)۲۸.۷۵
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۸۸
۲۴پالادیوم(دلار)۷۶۶

قیمت دلار و سکه پنجشنبه ۸ فروردین ۹۲

http://dl.funjoo.ir/wp-content/uploads/2013/02/variz_eydanefunjoo.ir_.jpg

شمارهنام ارزقیمت بازار
۱دلار-بازارتهران۰
۲پوند-بازارتهران۰
۳یورو-بازارتهران۰
۴یورو به پوند۰.۸۴۶۵
۵ین به دلار۰.۰۱۰۶
۶یورو به دلار۱.۲۸۳۹
۷پوند به دلار۱.۵۱۶۹
۸دلار-ملی۱۲۲۶۰
۹یورو-ملی۱۵۱۱۰
۱۰پوند-ملی۱۹۲۹۷
۱۱درهم امارات۰
۱۲نفت آمریکا(دلار)۹۵.۹۲
شمارهنام طلاقیمت بازار
۱۳اونس طلا(دلار)۱۵۹۵.۶
۱۴طلا بازار تهران۵۷۸۵۰۰۰
۱۵سکه طرح قدیم۱۳۴۰۰۰۰۰
۱۶سکه طرح جدید۱۳۷۰۰۰۰۰
۱۷نیم سکه۷۱۵۰۰۰۰
۱۸ربع سکه۴۳۵۰۰۰۰
۱۹سکه گرمی۳۱۰۰۰۰۰
۲۰گرم ۱۸ عیار۱۳۳۵۴۷۲
۲۱گرم ۲۴ عیار۱۷۸۰۱۸۵
۲۲نقره(دلار)۲۸.۳۳
۲۳پلاتینیوم(دلار)۱۵۷۹
۲۴پالادیوم(دلار)۷۵۷