خانه / اخبار روز / اخبار اقتصادی / نرخ روز ارز،سکه و طلا

نرخ روز ارز،سکه و طلا

قیمت دلار و سکه پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۵۸۷ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۲ ۶ یورو به دلار ۱.۳۱۷۴ ۷ پوند به دلار ۱.۵۳۴۱ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۸۸.۶۳ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۷۶.۷۸ …

بیشتر بخوانید »

قیمت سکه و طلا و ارز چهار شنبه ۲۸ فروردین ۹۲

funjoo.ir

نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۵۶۹ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۲ ۶ یورو به دلار ۱.۳۱۲۶ ۷ پوند به دلار ۱.۵۳۱۱ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۸۸.۴۲ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۹۶.۴۴ ۱۴ …

بیشتر بخوانید »

نرخ روز طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۵۳۹ ۵ ین به دلار ۰.۰۱ ۶ یورو به دلار ۱.۳۰۸۵ ۷ پوند به دلار ۱.۵۳۲۲ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۳.۸۱ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۵۷۲.۲ …

بیشتر بخوانید »

نرخ روز طلا، سکه و ارز جمعه ۱۶ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۵۰۳ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۵ ۶ یورو به دلار ۱.۲۷۹۶ ۷ پوند به دلار ۱.۵۰۴۵ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۴.۳۹ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۵۴۶.۳ …

بیشتر بخوانید »

نرخ روز طلا، سکه و ارز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۴۸ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۷ ۶ یورو به دلار ۱.۲۸۲ ۷ پوند به دلار ۱.۵۱۲۲ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۴ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۵۸۳.۴ …

بیشتر بخوانید »

قیمت دلار و سکه سه شنبه ۱۳ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۴۲۴ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۶ ۶ یورو به دلار ۱.۲۷۹۱ ۷ پوند به دلار ۱.۵۱۸۴ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۸۲ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۵۹۹.۶ …

بیشتر بخوانید »

نرخ روز طلا، سکه و ارز دوشنبه ۱۲ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۵ ین به دلار ۰ ۶ یورو به دلار ۰ ۷ پوند به دلار ۰ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۷.۲۳ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۶۰۰.۱ …

بیشتر بخوانید »

نرخ روز طلا، سکه و ارز شنبه ۱۰ فروردین ۹۲

شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۴۳۵ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۶ ۶ یورو به دلار ۱.۲۸۱۹ ۷ پوند به دلار ۱.۵۱۹۶ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۷.۲۳ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۶۰۰.۳ …

بیشتر بخوانید »

قیمت دلار و سکه جمعه ۹ فروردین ۹۲

  شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازارتهران ۰ ۲ پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰.۸۴۶۳ ۵ ین به دلار ۰.۰۱۰۶ ۶ یورو به دلار ۱.۲۸۰۲ ۷ پوند به دلار ۱.۵۱۲۵ ۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰ ۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰ ۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷ ۱۱ درهم امارات ۰ ۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۸۱ شماره نام طلا قیمت بازار ۱۳ اونس طلا(دلار) …

بیشتر بخوانید »