خانه » ۱۳۹۶ » اسفند (page 3)

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف

متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف

متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف

متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف
متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف

شعر درباره ی حجاب حجاب چونان هاله ای مقدس است که زنان و دخترانمان را از تیر نگاه های شیطانی و دیگر خطرات حفظ می کند در ادامه تعداد قابل توجهی شعر حجاب آورده شده است که با هم می خوانیم

دوش دیدم خود حکیمی تیز هوش

گفتمش گو حکمتی ای باده نوش

گفت با من پیر دانا از صفا

هر چه خواهی گویمت زین مدعا

گفتمش بر گو تو احوال زنان

تازحکمت گردد این معنا عیان

گفت آنان بر دو وجهند ای سئول

گویمت گر این سخن آری قبول

چادر زن تاج سلطانی بود حافظش از شر شیطانی بود

چادر زن برهوس غالب شود عزت زن را زحق طالب شود

چادر زن کیمیای غیرت است چون نشان غیرت ملیت است

از برون شرح درونی می دهد خشم دشمن را فزونی می دهد

صرفه دارد بهر زن در اقتصاد صرفه اش باشد عیان از صد جهات

بر سر زن هست مانند سپر حافظ زن هست هنگام خطر

غنچه ای تا هست پنهان در حجاب می کند از او خزان هم اجتناب

تا نقابش باز از سر می شود با نسیمی زود پرپر می شود

حفظ چادر هست شرین تر زجان بهر ایرانی زعهد باستان

حفظ چادر بهر زنها جوشن است تیرجانسوزی به چشم دشمن است

حبل عصمت را بود چادر کره پوشش اندامن را باشد زره

حفظ چادر مایه وارستگی است جسم زن را حافظ برجستگی است

زن بود گل، چادرش خار بدان حافظش باشد زچشم این و آن

هرچه زن را برتری باشد حجاب حرکتش دارند برتر شیح و شاب

حفظ استقلال زن در چادر است کوکب اقبال زن در چادر است

خصم پندارد که با فرهنگ خویش می کند تحمیل بر زن ننگ خویش

غافل از آنکه زنان ما گلند برمقام حفظ عصمت سنبلند

ای شنیــدم که شبی بر سر مد دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ

پـدر از روی نصیحـت مـی گفت کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ

مــرو از خــانـه بـرون بـی چادر بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ

ای بسا گـرگ که در جامه میش بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

نکننــد ایــن دغــلان از دغلی بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ

بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ

مــدتی شــد سپری زن جریان تا که یک شب پسری گوش به زنگ

بــا سخنـهای زیبنـدهٔ عشــق بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ

همچو آهو به سخن رامش کرد از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ

گــوهر عفـت او را زد و بــرد کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ

همچنانی که به خود می بالیـد زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد بـه دام مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

خواهرم انسانیت اینگونه نیست شخصیت هم زیباییه در گونه نیست

خواهرم این بد حجابی خاری است شخصیت هم نیست بیماری است

خواهرم این بد حجابی ترکش است با حجاب دیده در آرامش است

خواهرم این عشوه و نازو ریا ای دریغ از عفت و یک جو حیا

نازو عشوه جلوه ای حیوانی است قلب مولا خون از این نادانی است

قلب مولا درد ناک گردیده است بد حجابی ریشه کن گردیده است ؟

از شهیدان یادی آیا مانده است؟ یا که عکس و چفیه بر جا مانده است!

شعر حجاب چادر

در کلاس حفظ تقوا و شرف

دختران درند و چادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است

زانکه زن را زینت زن ، چادر است

حفظ چادر ، حفظ دین و مذهب است

شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر نص قرآن مجید

قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود

روسفیدی نزد زهرا می شود

چادری هستم و محجبه ام

دختری از تبار عاشورا

مادرم شد کنیز فاطمه و

پدرم شد غلام شیرخدا

با اجازه ز مادر سادات

در حسینیه خادمه شده ام

با توکل به حضرت زینب (س)

رهرو راه فاطمه (س) شده ام

چادرم بوی عشق میدهد و

میوزد عطر گل ز روسری ام

ولی هرگز ندیده نامحرم

عشوه ی نابجا و دلبری ام

دل نبرده ز من مد امروز

دلخوشم بر حجاب دیروزم

در مصاف نگاه آلوده

شکرلله همیشه پیروزم

من در این شهر پر ز رنگ و لعاب

بانویی با وقار و محجوبم

خودنمایی نمیکنم وقتی

نزد پروردگار محبوبم

آمده در وصیت شهدا

خواهرم ؛ خون من هدر نرود

روی مین پیکرم ز هم پاشید

تا که چادر ز روی سر نرود

کرده ام حفظ با حجاب خود

حرمت رنگ سرخ خون شهید

از سیاهیِ چادرم گشته

رنگ رخسار من زلال و سپید

در هیاهوی بی حجابی ها

چادرم را رها نخواهم کرد

ایهاالناس ؛ تا نفس دارم

سنگرم را رها نخواهم کرد

گل فردای بزرگ

گل فردای سپید

چشم تو اینه ی روشن فردای من است ‏

گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ ‏

کس نگیرد زگل مرده سراغ

دخترم با تو سخن می گویم ‏

دیده بگشای و در اندیشه گل چینان باش

همه گل چین گل امروزند ‏

همه هستی سوزند ‏

کس به فردای گل باغ نمی اندیشد ‏

انکه گرد همه گل ها به هوس می چرخد ‏

بلبل عاشق نیست ‏

بلکه گلچین سیه کرداریست ‏

که سراسیمه دود در پی گل های لطیف ‏

تا یکی لحظه به چنگ ارد و ریزد بر خا ک

دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک ‏

تو گل شادای ‏

به ره باد مرو ‏

غافل از باد مشو

ای گل صد پر من ‏

همه گوهر شکنند ‏

دیو کی ارزش گوهر داند ‏

دخترم گوهر من ، گوهرم دختر من

تو که تک گوهر دنیای منی ‏

دل به لبخند حرامی مسپار دزد را دوست مخوان ‏

چشم امید به ابلیس مدار ‏

ای گوهر تابنده بی مانند ‏

خویش را خار مبین ‏

اری ای دخترکم ‏

ای سراپا الماس از حرامی بهراس ‏

قیمت خود مشکن ‏

قدر خود را بشناس ‏

قدر خود را بشناس

شعر از مهدی سهیلی

تسنیم

این زمهریر فصل شکوفایی تو نیست

چیزی بجز تراکم تنهایی تو نیست

با صدهزار جلوه برون آمدی، ولی

چشمی برای دیدن زیبایی تو نیست

یک تن از این جماعت ابن السلامها

مجنون یک کرشمه لیلایی تو نیست

نامردها بغیر تنت را نخواستند

با قیمتی که خرج تن آرایی تو نیست!

برق غرور وحشی یک ببر ماده کو؟!

در چشمهای آهوی صحرایی تو نیست!

زیباترین! عروسک اهریمنان شدن

شایسته مقام اهورایی تو نیست!

زندان زیبایی

بازهم آرامشم آتش گرفت

بازهم اندیشه ام خوابش گرفت

بازهم بند هوس هایم گسست

ظرف روحم باز افتاد و شکست

لذت این زندگانی ، ابتر است

آتشی در زیر این خاکستر است

کاش می شد سینه را آزاد کرد

خانه دل را ز عشق آباد کرد

کاش می شد از علایق کنده شد

لحظه هایی هم ، خدا را بنده شد

ای علایق لحظه ای فرصت دهید

اندکی هم عقل را رخصت دهید

فرصتی تا خویش را پیدا کنم

ارزشی پیدا بر این اعضا کنم

نطفه ای تا صورتی آراسته!

پیکری با قامتی برخاسته!

آخرش هم استخوانی خشک و پوک

لاشه ای گندیده و پوستی چروک!

من کجایم ؟ من کدامم ؟ من که ام ؟

صورتم یا نطفه ام یا لاشه ام ؟

ای خدا این قلب من مجروح توست !

آخر این دل ، تکه ای از روح توست

نازنین ! ای لذت و آرامشم

وه چه دردی در فراقت می کشم !

احسن التقویم تو ، سرمایه است

من کجایم لایق این آیه است؟

من درِ اندیشه را گم کرده ام

وای بر من ! ریشه را گم کرده ام !

ای خدا ! این صورت و این موی من

این سر و چشم و تن و ابروی من

جمله مخلوقِ یدِ فرمان توست

من که باشم ؟ این همه ، قربان توست

یارب از زیبایی ات شرمنده ام !

هرچه باشد من هم آخر بنده ام

باید این بیگانه را رسوا کنم

باید امشب با خودم دعوا کنم :

ضامن فردای تو وجدان توست

صورت زیبا فقط زندان توست

عشق اگر خواهی ، قفس باید شکست

هرچه زیبایش کنی ، مشکل تر است

حجاب زن

حجاب زن ز کجا سد باب معرفت است

ز رفع پرده چه معلومی اکتساب کند

ز رو گشادن زن ها چه معرفت خیزد

به جز مبادی اخلاق را خراب کند

حجاب، بهر مسلمان و اهل ایمان است

کسی که این دو ندارد چه احتجاب کند

سید محمد نطنزی طباطبایی

چادر عصمت

یای پری روی بنه چادر عصمت به سرت

وی سیه موی، مران پرده عصمت ز برت

همچو گل باز مکن غنچه ات، ای مایه ناز

که خزان آید و ریزد همه برگ و برت

حالیا بکری و پاکی و منزه چون گل

وای از آن روز، نمایند به نوع دگرت

کاظم لاکانی

خدا ستوده به قرآن که زن بپوشد رخ

دری که بسته از او شد، که فتح باب کند؟

کسی که نام تمدن برد چرا شب و روز

برای رفع حجاب این قدر شتاب کند؟

کسی که پرده ندارد به فکر پرده دری است

هوای فتنه و آشوب و انقلاب کند

سیدمحمد نطنزی طباطبایی

غنچه و ….

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

می نتواند به باغ ، سرو روان داشتن

آفت جان و دل است،چهره عیان داشتن

آیینه بی حجاب ، به تن بگیرد غبار

خوش بود آیینه را ، پرده بر آن داشتن

در خیابان چهره آرایش مکن

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

در خیابان چهره آرایش مکن

از جوانان سلب آسایش مکن

زلف خود از روسری بیرون مریز

در مسیر چشم ها افسون مریز

یاد کـن از آتش روز مـعــاد

طره ی گیسو مده در دست باد

خواهرم دیگر تو کودک نیستی

فاش تر گویم عروسک نیستی

خواهرم ای دختر ایران زمین

یک نظر عکس شهیدان را ببین

خواهر من این لباس تنگ چیست

پوشش چسبان رنگارنگ چیست

خواهرم این قدر طنازی نکن

با اصول شرع لجبازی نکن

در امور خویش سرگردان مشو

نو عروس چشم نامردان مشو

شعر از: مرحوم آغاسی

بر باد رفته

ای شنیــدم که شبی بر سر مد دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ

پـدر از روی نصیحـت مـی گفت کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ

مــرو از خــانـه بـرون بـی چادر بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ

ای بسا گـرگ که در جامه میش بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

نکننــد ایــن دغــلان از دغلی بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ

بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ

مــدتی شــد سپری زن جریان تا که یک شب پسری گوش به زنگ

بــا سخنـهای زیبنـدهٔ عشــق بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ

همچو آهو به سخن رامش کرد از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ

گــوهر عفـت او را زد و بــرد کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ

همچنانی که به خود می بالیـد زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد بـه دام مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

دخترم…

گنج شرف ،

معدن الماس حیا ،

موجب عزت زهرا (س… )

بشنو حرف پدر :

زیور و زینت دین باش

تو با حفظ حجاب…

فاش و بی پرده بگویم که حجاب :

صدف گوهر زیبای زن است…

شعر از : محمد نظام دوست

اشعار در مورد حجاب از شاهنامه فردوسی

اشعار در مورد حجاب از شاهنامه فردوسی

چنین گفت شیرین که ای مهتران

جهان گشته و کــار دیـــــده سران

سه چیز باشد زنان را بهی

کــه باشند زیبای گاه مهی

دگـر آنکــــه فـــرّخ پســـر زایــد او

زشـــوی خجســـــته بیفــزاید او

سه دیگر که بالا و رویش بود

بــه پوشیدگی نیز مُوَیش بود

بدانگــه من جفـــت خسرو بُدَم

به پوشیدگی در جهان نو بُدَم

بگفـت این بگشــــاد چادر ز روی

همه روی ماه و همه پشت موی

مـــرا از هنر مــــوی بُد در نهان

که او را ندیدی کس اندر جهان

نمودم همه پشت این جادویی

نــــه از تنبل و مکر و ز بدخویی

نه کس سوی من پیش از این دیده بود

نه از مهتـــران نیــــــز شنیده بود

سخن تهمینه همسر رستم:

به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست

چون مــن زیر چرخ کبود اندکیست

کــــس از پرده بیرون ندیدی مرا

نه هرگز کسی آواز شنیدی مرا

سخن منیژه:

منیژه منم دخت افراسیاب

برهنـــــه ندیده رخم آفتاب

 

متن و اشعار حجاب | شعر درباره حجاب و عفاف

افتاب

تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال ۹۶

تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال ۹۶

تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال ۹۶

تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال 96
تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال ۹۶

تاریخ ولادت حضرت فاطمه زهرا بیستم جمادی الثانی مصادف با ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۶ روز تولد حضرت فاطمه زهرا س می باشد این روز را به تبرک تولد آن حضرت, روز زن و روز مادر نامیده اند ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز مادر را به تمامی شیعیان و مادران دنیا تبریک عرض می کنیم

در تاریخ تولد فاطمه علیهاالسلام در بین علمای اسلام اختلاف است. لکین در بین علمای امامیه مشهور است که آن حضرت در روز جمعه بیستم ماه جمادی الثانی سال پنجم بعثت تولد یافته است. (۱)

مکان تولد حضرت زهرا (علیهاالسلام) در شهر مکه و در خانه خدیجه اتفاق افتاد. این خانه در محله‏ای است که در گذشته به آن «زقاق العطارین» یعنی کوچه عطارها می‏ گفتند. رسول خدا (صلی اللَّه علیه و آله) تا هنگام هجرت، در آن خانه ساکن بود. خانه مبارکی که بارها در آن فرشته وحی بر پیامبر (صلی اللَّه علیه و آله) نازل گردید. این خانه بعدها به صورت مسجد درآمد. (۲)

و از آنجا که محل نزول وحی و بخشی از قرآن، زیستگاه پیامبر (صلی اللَّه علیه و آله) و مکان تولد حضرت زهرا (علیهاالسلام) بود، در نظر عموم مسلمین ارزش معنوی و قداستی خاص داشت. و از این رو بارها در طول تاریخ هم‏زمان با تعمیر و توسعه مسجد الحرام، نسبت به مرمت بنای آن اقدام کردند. (۳)

پاورقی

۱- علمای امامیه و علمای عامه در سال ولادت حضرت فاطمه اختلاف دارند. اکثر علمای عامه تولد او را قبل از بعثت می‏دانند. عبدالرحمن بن جوزی در کتاب تذکره‏ی الخواص ص ۳۰۶ می‏نویسد: تاریخ‏نگاران نوشته‏اند که فاطمه‏ی زهرا در سالی متولد شد که قریش به ساختن مسجدالحرام مشغول بودند. یعنی پنج سال قبل از بعثت.

محمد بن یوسف حنفی در کتاب «نظم دررالسمطین» ص ۱۷۵ می‏نویسد: فاطمه در سالی متولد شد که قریش مشغول ساختن کعبه بودند.

طبری در ذخائرالعقبی ص ۵۳ از قول عباس نقل می‏کند که گفت: فاطمه در سالی متولد شد که قریش مغشول ساختن خانه‏ی کعبه بودند و در آن هنگام پیغمبر در سن سی و پنج سالگی بود.

ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیین ص ۳۰ می‏نویسد: فاطمه قبل از بعثت در سالی که کعبه بنا می‏شد به دنیا آمد. مجلسی در کتاب بحارالانوار ج ۴۳ ص ۲۱۳ می‏نویسد: روزی عبداللَّه بن حسن بر هشام بن عبدالملک وارد شد در حالی که کلبی نیز در مجلس حضور داشت. هشام به عبداللَّه گفت: فاطمه چند سال عمر کرد؟ عبداللَّه در پاسخ گفت: سی سال. سپس همین سؤال را از کلبی نمود. او در جواب گفت: سی و پنج سال. هشام رو به عبداللَّه نمود و گفت: آیا سخن کلبی را شنیدی؟ اطلاعات کلبی در عالم انساب خوب است. عبداللَّه گفت: یا امیرالمؤمنین احوال مادر مرا از من باید پرسید و احوال مادر کلبی را از او.

اما اکثر علمای امامیه مانند ابن شهرآشوب در مناقب ج ۳ ص ۳۵۷، کلینی در اصول کافی ج ۱ ص ۴۵۸، مجلسی در بحارالانوار ج ۴۳ ص ۶ و حیات القلوب ج ۲ ص ۱۴۹، محدث قمی در منتهی الامال ج ۱ ص ۹۴، محمدتقی سپهر در ناسخ التواریخ ص ۱۷، علی بن عیسی در کشف‏الغمه ج ۲ ص ۷۵، طبری در دلائل الامامهٔ ص ۱۰ فیض کاشانی در وافی ج ۱ ص ۱۷۳، این دانشمندان و گروه دیگری نوشته‏اند که فاطمه پنج سال بعد از بعثت تولد یافت: مدرک آنان احادیث است که در این باره از ائمه صادر شده است. ابوبصیر روایت کرده که امام صادق علیه‏السلام فرمود: در بیستم ماه جمادی الثانی در هنگامی که پیغمبر چهل و پنج ساله بود به دنیا آمد. هشت سال با پدرش در مکه بود. و ده سال در مدینه با پدرش زندگی کرد. بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز زنده ماند و در روز سوم جمادی الثانی در سال یازدهم هجری وفات نمود. (دلائل الامامهٔ ص ۱۰).

اما بر خوانندگان محترم مخفی نیست که وفات حضرت زهرا در سوم جمادی الثانی با داستان هفتاد و پنج روز زنده ماندن آن حضرت سازگار نیست و با نود پنج روز مناسب‏تر است. لذا بعید نیست که لفظ «تسعین» در روایت، با لفظ «سبعین» اشتباه شده باشد.

حبیب سجستانی می‏گوید: از حضرت ابوجعفر علیه‏السلام شنیدم که می‏فرمود: فاطمه دختر محمد، پنج سال بعد از بعثت رسول خدا تولد یافت و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شریفش گذشته بود (اصول کافی ج ۱ ص ۴۵۷). در روایتی وارد شده که فاطمه در هنگام عروسی نه ساله بود.

سعید بن مسیب می‏گوید به حضرت علی بن الحسین عرض کردم: پیغمبر در چه سالی فاطمه را به علی تزویج نمود؟ فرمود: یکسال بعد از هجرت، و در آن تاریخ فاطمه نه ساله بود (روضه کافی چاپ نجف سال ۱۳۸۵ هجری ص ۲۸۱).

در کتاب فرائد السمطین ج ۱ ص ۸۸ می‏نویسد که ابابکر و عمر از پیامبر (ص) تقاضا کردند که با فاطمه ازدواج کنند در جواب فرمود: هنوز کوچک است. ولی وقتی علی بن ابی‏طالب خواستگاری کرد مورد قبول قرار گرفت. این حکایت نیز با تولد بعد از بعثت سازگارتر است، زیرا اگر قبل از بعثت تولد یافته بود در آن زمان ۱۸ ساله بود و دختر ۱۸ ساله صغیر نیست.

از امثال این احادیث استفاده می‏شود که تولد فاطمه بعد از بعثت رسول اکرم واقع شده است. صاحب کتاب کشف‏الغمهٔ روایتی نقل کرده که در خود آن حدیث تناقضی وجود دارد: امام محمد باقر فرمود: فاطمه پنج سال بعد از بعثت به دنیا آمد، در همان سالی که قریش مشغول ساختن خانه‏ی کعبه بودند. و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شریفش گذشته بود (کشف‏الغمهٔ ج ۲ ص ۷۵).

چنان که ملاحظه می‏فرمایید در خود این حدیث تناقض است. زیرا از یک طرف می‏گوید: فاطمه پنج سال بعد از بعثت بدنیا آمد، و در هنگام وفات هیجده ساله بود. از طرف دیگر می‏گوید: در هنگام تولد آن جناب، قریش مشغول ساختن خانه‏ی کعبه بودند. در صورتی که این دو مطلب قابل جمع نیستند زیرا خانه‏ی خدا پنج سال قبل از بعثت تجدید بنا شد نه بعد از بعثت. بهر حال باید در این حدیث اشتباهی رخ داده باشد. یا باید گفت کلمه‏ی «قبل البعثه» اشتباهاً به کلمه «بعد البعثه» تبدیل شده یا جمله «و قریش تبنی البیت» از طرف راوی اضافه شده است. کفعمی در مصباح می‏نویسد: فاطمه در روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال دوم بعثت به دنیا آمد (بحار ج ۴۳ ص ۹).

چنانکه ملاحظه فرمودید در بین علمای اسلام در مورد تاریخ تولد زهرا اختلاف شدیدی وجود دارد، اما چون اهل‏بیت تولد آن حضرت را پنج سال بعد از بعثت دانسته‏اند قولشان بر قول تاریخ‏نویسان عامه مقدم است. زیرا ائمه اطهار و اهل‏بیت پیغمبر و فرزندان زهرا، بهتر از دیگران از سن مادرشان خبر دارند.

ممکن است کسی بگوید که: خدیجه در سال دهم بعثت وفات نمود و در هنگام وفات شصت و پنج ساله بود. بنابراین، اگر فاطمه در سال پنجم بعثت تولد یافته باشد باید خدیجه در سن پنجاه و نه سالگی آبستن شده باشد. چگونه می‏توان این مطلب را باور کرد؟!.

ما در پاسخ به این اشکال می‏توانیم دو مطلب را بگوییم:

اولا: این موضوع مسلّم نیست که خدیجه در هنگام وفات شصت و پنج ساله باشد. بلکه بنابر قول ابن‏عباس باید سنش در موقع آبستن شدن به فاطمه، در حدود چهل و هشت سالگی باشد. زیرا ابن‏عباس می‏گوید خدیجه در سن بیست و هشت سالگی با پیغمبر عروسی کرد (کشف الغمهٔ ج ۲ ص ۱۳۹) و قول ابن‏عباس نیز بر سایرین تقدم دارد. زیرا خویشان پیغمبر بهتر از دیگران از وضع داخلی خودشان اطلاع دارند.

بنابراین روایت، خدیجه در هنگام بعثت رسول خدا، چهل و سه ساله بوده و در سال پنجم بعثت که سال تولد فاطمه است در حدود چهل هشت سال عمر داشته و آبستن شدن در این سنین غیر عادی نیست.

ثانیا: اگر قول ابن‏عباس را هم قبول نکنیم و بگوییم خدیجه در سن چهل سالگی ازدواج کرده و قاعدتا باید در سن پنجاه و نه سالگی آبستن شده باشد، باز هم امر محالی نیست زیرا فقها و دانشمندان نوشته‏اند که زنهای قرشی تا سن شصت سالگی عادت می‏شوند و آبستن شدن نیز برایشان امکان دارد. خدیجه هم از طائفه قریش و مشمول این قاعده است.

بعلاوه، درست است که آبستن شدن زن در این سنین نادرالوقوع است لکین در تاریخ نمونه‏هایی داشته و دارد: زنی به نام اکرم موسوی در «سرخون» بندرعباس دو قلو زایید.

این زن ۶۵ سال دارد و شوهرش ۷۴ ساله است… یک پزشک معروف به خبرنگار اطلاعات اظهار داشت به طوری که تاریخ پزشکی نشان می‏دهد کم سن‏ترین زنی که حامله شده است فقط چهار سال و هفت ماه داشت و مسن‏ترین مادران جهان ۶۷ ساله بوده است. (اطلاعات ۲۸ بهمن ۱۳۵۱).

یک زن ۶۶ ساله‏ای به نام شوشنا در اصفهان وضع حمل کرد و پسری را به دنیا آورد. یحیی شوهر این زن به خبرنگار اطلاعات گفت: هشت فرزند دارم. چهار پسر و چهار دختر. بزرگترین فرزندم ۵۰ ساله و کوچکترین آنها ۲۵ ساله است. (اطلاعات ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۱).

چه مانع دارد خدیجه نیز یکی از همین افراد کمیاب باشد؟.

در خاتمه لازم است بدین نکته توجه داشته باشید که اختلافی که در مورد تاریخ تولد فاطمه دیده می‏شود، به سن شریفش هنگام ازدواج و وفات نیز سرایت می‏کند. زیرا اگر تاریخ تولد را پنج سال قبل از بعثت بدانیم باید در هنگام ازدواج در حدود هیجده ساله باشد و در هنگام وفات، بیست و هشت ساله، اما اگر پنج سال بعد از بعثت متولد شده باشد، باید در هنگام عروسی در حدود نه ساله باشد و در هنگام وفات هیجده ساله.

۲- کامل ابن‏اثیر ج ۲ ص ۴۰٫

۳- شفاءالغرام ج ۱ ص ۲۷۲- مراهٔ الحرمین ج ۱ ص ۱۸۹/ ۱۹۲٫

منبع: هیئت فاطمیون چترود

تاریخ روز مادر و ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال ۹۶

بیوگرافی و عکس های جدید مهلقا جابری مدل ایرانی

بیوگرافی و عکس های جدید مهلقا جابری مدل ایرانی

بیوگرافی و عکس های جدید مهلقا جابری مدل ایرانی

مهلقا جابری
مهلقا جابری

بیوگرافی+عکسهای مه لقا جابری

بیوگرافی+عکسهای مه لقا جابری در سال ۱۳۹۶

مشخصات فردی:

قد : ۱۶۳
رنگ چشم : قهوه ای تیره
طرفداران مه لقا معتقدند که او شبیه نقاشی های مینیاتور ایرانی است.

دوران زندگی:

مه لقا جابری مدل جوان و زیبای ایرانی بیشتر شهرتش را مدیون چهره بی نظیر خود میباشد. اولین بار خواهرش استعداد او را در مدل بودن کشف کرد.

وی در مورد خودش میگوید:

نام واقعی من مه لقا است و من فارسی را خیلی خوب صحبت میکنم . آن چیزی که بهش ایمان دارم من را خوشحال میسازد و آنچه را که نمیپسندم صادقانه از کنارش میگذرم. من جوان هستم، معتقدم لذت یک دختر در عشق ، ازدواج یا روابطی نظیر دوست پسر/ دوست دختر نیست. من تنها به دوستی معتقدم و فکرم را برای رسیدن به اهم در زندگی و شاد بودن متمرکز کردم. من دوستان خود را خودم انتخاب میکنم و امیدوارم دوست خوبی برای هم باشیم. من دختری نیستم که با هر پسری دوست بشم. من شانس زیادی به مردم برای دوستی با خودم میدم، اگر چیزی تغییر نکند، بدون فکر کردن اونا رو از زندگیم بیرون میکنم. من دختر مغروری نیستم اما زندگی به من آموخت تنهایی هم بتوانم شاد زندگی کنم. کلوپ و پارتی و مواد مخدر را دوست ندارم و خود را از همه آنها دور میدارم. بهترین اوقات من زمانی هست که با بهترین دوستم بیرون میروم و باهم به نهار، خرید و سینما میرویم. باید بگم من در دنیای خود زندگی میکنم. من از آدمهایی که پشت سر دیگران صحبت میکنند بدم می آید و سعی میکنم از آنها دوری کنم. آدمهای مودب و صادق را دوست دارم، ادب و صداقت خیلی برای من مهم است.

شباهت به آیشواریا رای:

عده ای از شباهت او به آیشواریا رای؛ بازیگر هندی می گویند.

انتقادات:

بعضی دیگر بر این عقیده هستند که چهره مه لقا، حاصل عمل های متعدد زیباییست و طبیعی نمی باشد.

آیشا یونیک:

وی ساکن سن دیگو در کالیفرنیاست و در خارج با نام آیشا یونیک شناخته می شود.

 

مهلقا جابری |عکسهای مه لقا جابری mahlagha jaberi,مه لقا جابری, mahlagha jaberi, عکس برهنه مه لقا جابری, عکس سوپر مهلقا جابری, عکس لخت مه لقا جابری, مدل ایرانی, مه لقا جابری, مه لقا جابری اینستاگرام, عکس افراد مشهور مهلقا جابری |عکسهای مه لقا جابری mahlagha jaberi,مه لقا جابری, mahlagha jaberi, عکس برهنه مه لقا جابری, عکس سوپر مهلقا جابری, عکس لخت مه لقا جابری, مدل ایرانی, مه لقا جابری, مه لقا جابری اینستاگرام, عکس افراد مشهور جنجال ماجرای عشقی مهلقا جابری و بوراک اورچیویت +تصاویر,فان جو, ,مه لقا جابری,مه لقا جابری Wikipedia,مه لقا جابری Instagram,مه لقا جابری کیست,مه لقا جابری ویکی پدیا,مه لقا جابری بیوگرافی,مه لقا جابری قبل از عمل,مه لقا جابری و همسرش,مه لقا جابری اینستاگرام,مه لقا جابری بدون آرایش,مه لقا جابری Wiki,مه لقا جابری Instagram,مه لقا جابری کیست,مه لقا جابری کیست,همسر مه لقا جابری کیست؟,شوهر مه لقا جابری کیست,مه لقا جابری ویکی پدیا,بیوگرافی مه لقا جابری ویکی پدیا,مه لقا جابری قبل از عمل زیبایی,مه لقا جابری قبل از عمل,مه لقا جابری قبل از عمل جراحی,مه لقا جابری قبل از عمل های زیبایی,مه لقا جابری قبل از عمل جراحی زیبایی,عکس مه لقا جابری قبل از عمل,عکسهای مه لقا جابری قبل از عمل زیبایی,عکس مه لقا جابری قبل از عمل زیبایی,تصاویر مه لقا جابری قبل از عمل,مه لقا جابری و همسرش,مه لقا جابری و همسرش عکس,بیوگرافی مه لقا جابری و همسرش,تصاویر مه لقا جابری و همسرش,عکسهای مه لقا جابری و همسرش,عکس عروسی مه لقا جابری و همسرش,عکس از مه لقا جابری و همسرش,عکسهای جدید مه لقا جابری و همسرش,مه لقا جابری با همسرش,ادرس اینستاگرام مه لقا جابری,صفحه اینستاگرام مه لقا جابری,عکس های مه لقا جابری در اینستاگرام,عکس های اینستاگرام مه لقا جابری,مه لقا جابری بدون گریم,عکسهای مه لقا جابری بدون آرایش,عکس مه لقا جابری بدون آرایش,تصاویر مه لقا جابری بدون ارایش,عکس های مه لقا جابری بدون ارایش,چهره بدون آرایش مه لقا جابری,عکس هایی از مه لقا جابری بدون آرایش,مه لقا جابری و خانواده اش,عکس مه لقا جابری و خانواده اش,بیوگرافی مه لقا جابری و خانواده اش,عکس های مه لقا جابری و خانواده اش,عکس های جدید مه لقا جابری و خانواده اش,مه لقا جابری و خانواده اش,مه لقا جابری با خانواده اش, عکس بازیگران,عکس جدید بوراک اورچیویت,جدیدترین عکس های بوراک اورچیویت,بیوگرافی بوراک اورچیویت,بازیگر مرد بوراک اورچیویت,عکس های بوراک اورچیویت,بیوگرافی بازیگر بوراک اورچیویت,زیباترین عکس های بوراک اورچیویت,عکس های زیبای بازیگر مرد,بازیگر مرد ایرانی

بیوگرافی و عکس جدید مهلقا جابری مدل ایرانی