خانه » ۱۳۹۶ » آذر (page 4)

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۶

عکس های دیده نشده نازنین کریمی

عکس های دیده نشده نازنین کریمی

عکس های دیده نشده نازنین کریمی

عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳
عکس های جدید نازنین کریمی آذر 1393
عکس های جدید نازنین کریمی آذر ۱۳۹۳

منبع :

عکسهای جدید سوگل طهماسبی

عکسهای جدید سوگل طهماسبی

عکسهای جدید سوگل طهماسبی

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر 93
عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

عکس های جدید سوگل طهماسبی آذر ۹۶

جدید ترین عکس سوگل طهماسبی , عکس های دیدنی و جدید سوگل طهماسبی , گالری عکس های جدید سوگل طهماسبی , عکس های جدید سوگل طهماسبی سر صحنه سریال کیمیا , بیوگرافی کامل

منبع :

عکس های دیده نشده شهرزاد کمال زاده

عکس های دیده نشده شهرزاد کمال زاده

عکس های دیده نشده شهرزاد کمال زاده

جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶
جدید جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر 1393
جدید ترین عکس های شهرزاد کمال زاده آذر ۱۳۹۶

منبع :

جدید ترین عکسهای هستی مهدوی فر

جدید ترین عکسهای هستی مهدوی فر

جدید ترین عکسهای هستی مهدوی فر

جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر 93
جدید ترین عکس های هستی مهدوی فر آذر ۹۶

منبع :

عکس های دیده نشده ملیکا شریفی نیا

عکس های دیده نشده ملیکا شریفی نیا

عکس های دیده نشده ملیکا شریفی نیا

جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
 تصاویر جدید ملیکا شریفی نیا , گالری جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا , عکس های جشن تولد ملیکا شریفی نیا , عکس ملیکا شریفی نیا در سالروز تولدش , عکس های ملیکا شریفی نیا در پشت صحنه فیلم جدیدش , عکس های بدون گریم ملیکا شریفی نیا , عکس های ملیکا شریفی نیا درال گریم , عکس های ملیکا شریفی نیا در پشت صحنه فیلم پانسیون دختران , ملیکا شریفی نیا سر صحنه فیلم سینمایی پانسیون دختران , عکس های جالب ملیکا شریفی نیا , سایت ملیکا شریفی نیا , فیلم شناسی ملیکا شریفی نیا , بیوگرافی ملیکا شریفی نیا , دیدنی ترین عکس های ملیکا شریفی نیا , عکس های آبان ماه ملیکا شریفی نیا , عکس های ملیکا شریفی نیا در اصفهان , زیبا ترین عکس ملیکا شریفی نیا , کمیاب ترین عکس ملیکا شریفی نیا , تصاویر جذاب و دیدنی ملیکا شریفی نیا
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر 1393
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶
 تصاویر جدید ملیکا شریفی نیا , گالری جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا , عکس های جشن تولد ملیکا شریفی نیا , عکس ملیکا شریفی نیا در سالروز تولدش , عکس های ملیکا شریفی نیا در پشت صحنه فیلم جدیدش , عکس های بدون گریم ملیکا شریفی نیا , عکس های ملیکا شریفی نیا درال گریم , عکس های ملیکا شریفی نیا در پشت صحنه فیلم پانسیون دختران , ملیکا شریفی نیا سر صحنه فیلم سینمایی پانسیون دختران , عکس های جالب ملیکا شریفی نیا , سایت ملیکا شریفی نیا , فیلم شناسی ملیکا شریفی نیا , بیوگرافی ملیکا شریفی نیا , دیدنی ترین عکس های ملیکا شریفی نیا , عکس های آبان ماه ملیکا شریفی نیا , عکس های ملیکا شریفی نیا در اصفهان , زیبا ترین عکس ملیکا شریفی نیا , کمیاب ترین عکس ملیکا شریفی نیا , تصاویر جذاب و دیدنی ملیکا شریفی نیا
جدید ترین عکس های ملیکا شریفی نیا آذر ۱۳۹۶

منبع :

جدید ترین عکس آناهیتا همتی آذر ماه

جدید ترین عکس آناهیتا همتی آذر ماه

جدید ترین عکس آناهیتا همتی آذر ماه

جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه 93
جدید ترین عکس های آناهیتا همتی آذر ماه ۹۶

منبع :

مدل های آرایش صورت جدید

مدل های آرایش صورت جدید

مدل های آرایش صورت جدید

مدل آرایش صورت جدید,سری دوم مدل هایی از آرایش چشم و لب و چهره,مدل آرایش صورت,آرایش صورت

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم
مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم
مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم
مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

ar4-Funjoo-ir (4)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (5)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (6)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (7)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (8)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (9)مدل آرایش صورت جدید،سری دوممدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (10)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (11)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (12)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (13)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (14)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم ar4-Funjoo-ir (15)مدل آرایش صورت جدید،سری دوم

مدل آرایش صورت جدید،سری دوم آرایش صورت,مدل آرایش صورت جدید,مدل هایی از آرایش چشم,آرایش چشم,آرایش صورت جدید

منبع:فان جو،

آموزش تهیه ترشی کدو حلوایی

آموزش تهیه ترشی کدو حلوایی

آموزش تهیه ترشی کدو حلوایی

 

fo26782 روش تهیه ترشی کدو حلوایی

بیشتر مردم با کدو حلوایی دسر، خورش یا ته دیگ تهیه می کنند. برای ایجاد تنوع، تصمیم گرفتیم طرز تهیه ترشی کدو حلوایی را به شما آموزش دهیم.

مواد لازم :

لیمو ترشیک عدد
شکر۵ پیمانه
سرکه سیب۳ پیمانه
زنجبیل تازه، پوست شده و ریز خرد شدهیک چهارم پیمانه
چوب دارچین۲عدد
دانه کامل فلفل سیاه۲۰عدد
نمکیک قاشق چای خوری
کدو حلوایی، بدون تخم، پوست و خرد شده۲ کیلو

طرز تهیه :
_ لیمو را پوست کنید و در یک ظرف که واکنش نشان نمی دهد پوست لیمو، شکر، سرکه، زنجبیل، دارچین، نمک و فلفل سیاه را مخلوط کنید و روی حرارت آرام بگذارید تا شکر حل شود. کدو حلوایی را اضافه کنید و بگذارید آرام آرام به مدت ۱۵دقیقه بپزد تا نرم شود.

_ در چند شیشه مناسب استریل شده مواد را بریزید و به اندازه نصف بند انگشت روی هرکدام روغن مایع بریزید و در آن را ببندید. شیشه ها را در یخچال نگه دارید و در عرض یک هفته مصرف کنید.

منبع :

مدل های جدید آرایش صورت

مدل های جدید آرایش صورت

مدل های جدید آرایش صورت

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸,سری اول مدل هایی از آرایش چشم و لب و چهره,آرایش چشم ,مدل هایی از آرایش چشم و لب و چهره

مدل آرایش صورت 2018-1397
مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷
مدل آرایش صورت 2018-1397
مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷
مدل آرایش صورت 2018-1397
مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (4) ar4-3539-Funjoo-ir (5)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (6)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (7)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (8)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (9)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (10)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (11)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (12)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (13)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (14)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

ar4-3539-Funjoo-ir (15)

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

 

مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷ مدل آرایش صورت ,آرایش چشم,مدل هایی از آرایش چشم و لب و چهره,مدل هایی از آرایش چشم,مدل آرایش صورت ۲۰۱۸-۱۳۹۷

منبع:فان جو،

عکس های مریم کاویانی در ورشو لهستان

عکس های مریم کاویانی در ورشو لهستان

عکس های مریم کاویانی در ورشو لهستان

عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان
عکسهای جدید مریم کاویانی در ورشو لهستان

زیباترین عکس های مریم کاویانیعکس های دیدنی مریم کاویانی

منبع :