خرید هاست و سرور مجازی _ جوان سرور
خانه » اس ام اس » اس ام اس های غمگین و جملات غمگین


جدید ترین برنامه های تلگرام و اینستاگرام

اس ام اس های غمگین و جملات غمگین

اس ام اس های غمگین و جملات غمگین

اس ام اس های غمگین و جملات غمگین

 اس ام اس های غمگین , جملات غمگین

شــمــاره ات را پــاک کـــرده ام . . .
امــا . . .
هــر شـمــاره غــریـبــی
بــه شــوق ایـنـکــه تـــویــی خـوشـحــالــم مــی کـنــد ..!

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

خدایا دوزخت فرداست
پس امروز
چرا می سوزم

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

دلـــَـــم
در حســـرت یــک کلمـــه مــاند
وقتـــی رفتـــم ُ نـگفتـــی
” بمــــــان ”

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

این روزها مانند گلی شده ام
که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود
بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

روزنامــه می خـرم ، هــــر روز
در پــی نامـــــــــت میــان صفحــۀ ترحیـــــم..
گفتـه بــودی “بــی تـــــو مـی میــــــــرم” !!

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

دلم از درد دنیا تنگ تنگ است
چرا درها به رویم سنگ سنگ است
در این دنیا ندیدم روز خوبی
چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

دلــــــــتنـگم !!
بــــــــرای او نـــه
برای منه قبــــل از او
چقــــدر قشنـــگ بــــودم . . .

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

بـیـهـو ده ورق مـی خـورنـد
تـقـو یـم هـای جـهـا ن ;
روزهـای مـن هـمـه یـک روزنـد . . .
شـنـبـه هـایـی کـه فـقـط
پـیـشـونـدشـان عـوض مـی شـود . . .

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

کــــــــــاش
در کودکی می ماندیم،
جایی که فقط تلخیه زندگی ام
شربت ســــرماخـــوردگی بود…

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

در این داستان پر ماجرای زندگی
من به هیچکس بد نکردم
جـــز
“دلــــم”

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

سکوتم را به باران هدیه کردم
تمام زندگی را گریه کردم
نبودی در فراق شانه هایت
به هر خاکی رسیدم تکیه کردم . . .

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

ﻧـﻪ ﻛـﺴـــﻲ ﻣـﺜــﻞِ ﺍﻭ ﻣـﻲ ﺷــﻮﺩ …
ﻧـﻪ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﺜــﻞِ ﻗـﺒــﻞ …
ﺍﻭ ﺑـﯿـﺨـﯿــﺎﻝ ﻣـﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ
ﻣـﻦ ﻫــﻢ ﺩﯾـﮕـــﺮ
ﺑـﯿـﻘـــﺮﺍﺭﺵ ﻧـﻤـﯿـﺸــﻮﻡ ! …
ﺁﻏـﺎﺯ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷـﯿـﻤـــﺍﻥ ﻣـﺒـــﺎﺭﮎ …

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

بـرای گـــــــرفتـن جــانــــم آمــده بـــــود
حــالم را کــه دیــد از حـــال رفـت
دیـشب تــا صــبح بـه عــزرائــیل آب قـنــد دادم . . .
خـــدا هـــم از مــن بــــــریــــــده !!!!

اس ام اس غمگین
sms ghamgin

همه رفتن کسی با ما نموندش
کسی خط دل ما رو نخوندش
همه رفتن ولی اون دل ما رو
همونکه فکر نمیکردیم سوزوندش . . .

اس ام اس غمگین
sms ghamginپیشنهاد ما

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن متن تبریک روز زن | …