خانه / اس ام اس / اس ام اس و پیامک های غمگین بهمن ماهاس ام اس و پیامک های غمگین بهمن ماه


Notice: Undefined index: file in /home/funjooir/public_html/wp-includes/media.php on line 1380

اس ام اس و پیامک های غمگین بهمن ماه

اس ام اس و پیامک های غمگین بهمن ماه

Sms_Gahmgin_Bahman93_www_Funjoo_IR

کارم …

از یکی بود و یکی نبود گذشت،

من در اوج قصه غرق شده ام …

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

چرا که می دانم…

می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد …

و من در برابرشان جز …

“نگریستن” چاره ای ندارم .

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

طعم تلخ یک

زیتون داشت خداحافظی آخرت…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

بی تو حرفی برای گفتن نیست

فقط باید حرف شنید

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

وقتی که باران بود

برایش می گفتم از تو …

از سکوت فریادت …. از ناگفته های چشمانت

از نبودن هایت …. از بودن های دورت ….

و بــــــــــــــــاران که رفت

هیچ نماند ….

و مــــــــــن مـــــانــــــده ام و بغض کـــــــــــــویر

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

نشانی ات را به باد بده !

مثل برگی

جدا شده از درخت

در دست باد در به درم…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

دلم را

روی ریل های خاطراتت جا گذاشتم

وتنها

در ایستگاه عشق

منتظرم …..

تا شاید

کسی برای لمس تنهایم

دلم را به سوغات ببرد ……

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

بودنت

رنگین کمانی بود پس از باران

از وقتی رفته ای

باران

شب ها می بارد…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

خسته از روزهای تکراری

افسرده از بازی روزگار

دل زده از مردم دنیا

آزرده خاطر از همه

شکست های پی در پی

و …. و …. و …. و …. و

اینها همه تاوان است

تاوان یک نگاه

یک نگاه و لرزش دل

کاش فرصت برای امتحان کردن وجود داشت

….!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ:

ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ…

ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ:

ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ…

ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧــــﻮ،

ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …

فـقــط مـــی خـــوابـــــم

کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

زخــــم ها بهـانه انـد !

مــــن …

خــودم درد می کنـــم…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

شـومـینـه ی روشـن

بـرف

پـشـت پـنـجره نـشسـته ام

بـه آسـمـان نـگـاه مـیـکنـم

سـالـهـا پـیـش

هـمچـین روزی

دوسـتـم داشـتـی ..

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

در دریای شادی های مان

چند قطره غم

کام مان را تلخ می کند …

چه بد معامله می کنیم با دل مان !!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

خاکستریِ غروب

سیاهیِ نبودنت

و سفیدِ انتظار من است

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

برای یک بار هم که شده

مانند پاییز باش

تمام برگ های خشک را به پایم بریز

دیگر دل کنده ام از

شکوفه های دست نیافتنی ات!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

” من ” کمی بارانی ام

از اندوه رفتن ” تو “

در هوایی که آفتابی است

در کنار حضورت…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

دیری نگذشت
.
.
.
در تابوت آغوش ” تو “

جای گرفت

این تن مرده ی خسته ی ” من “…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

گردن کج میکنم و هر افق

غروب را به نظاره می نشینم…

می دانی ؟!

امروز هم گذشت

” تو ” اما

هنوز هم نیامدی کنار ” من “…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس و پیامک غمگین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

ستارهء آسمانِ,,

قلبم بودی !!

سیاه چا له کهکشانی ,,

تو را رُبود !!!

حالا,,

قلبم,,

به چشمک زدن ,,

افتاده !!!

اس ام اس غمگین ۹۳,اس ام اس های غمگین تنهایی ۹۳,اس ام اس های غمگین ۹۳,اس ام اس غمگین بهمن ماه ۹۳,اس ام اس غمگین بهمن ۹۳,اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۳,اس ام اس غمگین،اس ام اس غمگین ۹۳,اس ام اس های غمگین تنهایی ۹۳,اس ام اس های غمگین ۹۳,اس ام اس غمگین بهمن ماه ۹۳,اس ام اس غمگین بهمن ۹۳,اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۳,اس ام اس غمگین سال ۹۳,اس ام اس غمگین نوروز ۹۴,اس ام اس غمگین جدایی ۹۳,اس ام اس غمگین عید نوروز ۹۴,اس ام اس غمگین جدایی,اس ام اس غمگین جدایی و خداحافظی,اس ام اس غمگین جدایی جدید,اس ام اس غمگین جدایی و خیانت,اس ام اس غمگین جدایی عاشقانه,اس ام اس غمگین جدایی ۲۰۱۵,اس ام اس غمگین جدایی از عشق,اس ام اس غمگین جدایی و مرگ,اس ام اس غمگین سیگار,اس ام اس غمگین سیگاری,اس ام اس غمگین سیگار,اس ام اس غمگین درباره سیگار,اس ام اس فاز غمگین سیگار,اس ام اس غمگین با سیگار,اس ام اس خیلی غمگین سیگار,اس ام اس غمگین از سیگار,اس ام اس عاشقانه غمگین فاز سنگین سیگار,اس ام اس دلتنگی و غمگین با موضوع سیگار,اس ام اس غمگین و تنهایی,اس ام اس غمگین و تنهایی جدید,سایت اس ام اس , اس ام اس , اس ام اس جدید,اس ام اس,اس ام اس جدید,سایت اس ام اس,اس ام اس بی وفایی

منبع:فان جو،مطالب مرتبط

عكس های جديد مدل لباس مجلسی زيبا دخترانه 94

عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه

عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه ۹۷ عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *