خانه / اس ام اس / اس ام اس و پیامک های دلنشین دی ماه ۹۳اس ام اس و پیامک های دلنشین دی ماه ۹۳

اس ام اس و پیامک های دلنشین دی ماه ۹۳

اس ام اس و پیامک های دلنشین دی ماه ۹۳

Sms_Delneshin_www_Funjoo_IR

.. بــــــر دامنـــــه ی گـــــونــه ی خـیـسـتــــ بـــنــویـــس :
……… جـــــز لــبـــــــ او هیـــچ کســــی درکــــــ نکــــــــرد درد مـــــــرا ….
…………… بنــــــویـــس تـــــا کــه بــدانـــنـد همــــــه
. هیــچ لبـــــی , جــــز لــبـــ او , درکـــــ نکــــــرد قلـــبــ مـــــرا …..!!!
……………….. مینــــویــــســم تــا کـــه بـــدانـــنــد هــمــه :
.. ………………. مـــن روحِ تـــــــــو را بــــوســــــه زدم …………………….!!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

❤ هَـــمــیـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه کُـــــن !

بـــــآ ایــــنــکـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه

اَمـــــآ هَـــمــیـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــیــگِـــه …❤

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل
میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر
نمی دانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز
برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

خسروشکیبایی:
ببین دلخوری باش
عصبانی هستی باش
قهری باش
هرچس میخوای باشی باش
ولی حق نداری بامن حرف نزنی …
فهمیدی!!!!!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ …
کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را
نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد
تـا دل مولایـش را نشکنـد
یکــ دنیـا دلخوشیستـــ …

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

دلت را بتکان..
اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمین..
بگذار همانجا بماند..
؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربه را بیرون بکش..
قاب کن و بزن به دیوار دلت..
اشتباه کردּن اشتباه نیست..
در اشتباه ماندنּ اشتباه است…

فروغ فرخزاد.

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

خداوندا
هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد
جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

مــــــــــــــــن فقط :
تـــــو مـــــخ میـــرم..
اصلا بلـــــد نیستم ߘکه
تـــــو دلـــــ( )ــــ برم … !!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

آدمها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار
و به اندازه ظرفیت آنها ابراز کن…..♥

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

شـــــــِکل مَنْ بــــــــــاش هَر شَبــــــ بِمیـرْ..
فَرداشْ بــــــــــیــدار شـــو اَز سَـر بِگیــــــــــــر..
زِندـگــــــے رو چَن خَطـ بِــــــــــبین..
هَــر چــــــــــے کــَــم داشــــــــــت اَز حَق بـگــــــــــیر!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

آهای رفیق…
روی نبودنت هم میتوان حساب کرد…یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

فقط باران که نیست…
برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است..
مثل من که میخندم گاهی..

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

۲۰سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای
پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند
تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند
دریا برای مردم صحرانشین دریاست
ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

هر چه آید به سرم باز بگویم بگذرد
وای از این عمــر که با میگذرد،میگذرد

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

یک عمــــــــــر هر دردی
به مــــــــــن دادے
حس میکنم عین نیــــــــــازم بود…
جایی که افتــــــــــادم به پای تــــــــــو…
زیبـــــاترین جای نمــــــــــازم بود

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

عازم یک سفـرم
سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من به خودم
.مدتی است نگاهم به تماشای خداســــت
…….و………….. امیدم به خداوندی اوست……..

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

سلامتی اونی که همه دنیا رو حریفه ولی با اشک مادر له میشه

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

من درسرزمینی زندگی میکنم که درآن دویدن سهم کسانیست که نمیرسندورسیدن
سهم کسانیست که نمیدوند.

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

یه خنده هایی رو صاحب خنده یادش نیست اما تو خوب یادته

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

نمیتونم قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم…اما میتونم قول بدم نمیذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

این روزها شیرهم راضیه
با دمش بازی کنن
اما با دلش نه!

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

انسان حیله گر باشد روباه است
خاعن باشد گرگ است
اگر ترسو باشد بز است
اگر آرام باشد گوسفند است
اگر احمق باشد خر است
در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

…::: اس ام اس زیبا و دلنشین :::…

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:

ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن،
شاید سحرگاهان توبه کرده باشد و تو ندانی

 

 

 

اس ام اس زیبا , اس ام اس دلنشین , اس ام اس قشنگ , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک های زیبا دی ۹۳ , نوشته های عاشقانه , سایت اس ام اس،اس ام اس زیبا , اس ام اس دلنشین , اس ام اس قشنگ , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک های زیبا دی ۹۳ , نوشته های عاشقانه , سایت اس ام اس,اس ام اس دلنشین,اس ام اس زیبا,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس فلسفی,اس ام اس قشنگ,سایت اس ام اس,نوشته های عاشقانه,پیامک های زیبا دی ۹۳,اس ام اس جدید

منبع:فان جو،مطالب مرتبط

عكس های جديد مدل لباس مجلسی زيبا دخترانه 94

عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه

عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه ۹۷ عکسهای جدید مدل لباس مجلسی زیبا دخترانه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *