اس ام اس های فلسفی دی ماه ۱۳۹۳

اس ام اس های فلسفی دی ماه ۱۳۹۳

Books

تمـامِ آن چیـزی کـه دربـاره‌ی تـو در سَـرم هسـت ،
ده‌هـا کتـاب مـی‌ شـود .
امـا تمـامِ چیـزی کـه در دلـم هسـت ،
فقـط دو کلـمه اسـت ،
دوســتت دارم !

٠•●ஜ ویکـــتور هــــوگو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

ممکن است همه‌ی ما به یک اندازه از دارایی، توان، هوش و آوازه بهره‌مند نباشیم ،
ولی توانایی عشق ورزیدن در همه‌ی ما به یک اندازه است …

٠•●ஜ لئــــو بوســــکالیا ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

من از عشق بدم می آید ،
زیرا یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم …

٠•●ஜ مارک تواین ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

پسـرم مـی پرسـد :
چـرا بایـد ریاضـی بخـوانم ؟
دلـم مـی خواهـد بگویـم لازم نیسـت ؛
بـی خوانـدن هـم خواهـی دانسـت دو تکـه نـان
بیـش از یـک تکـه اسـت ….

٠•●ஜ برتولـــت برشـــــت ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

هیچ چیز به اندازه ی زمانی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید

شخصیتش را نشان نمی دهد !

٠•●ஜ گوته ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

چیـزی ویرانگـرتر از ایـن نیسـت کـه دریابیـم
فریـب همـان کسـانی را خـورده‌ایم
کـه باورشـان داشـته‌ایم …

٠•●ஜ لئــــو بوســــکالیا ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است .

٠•●ஜ سقراط ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

وقـتی چـیزی بـرای از دسـت دادن نــداری
اداره زنـدگی خیلـی سـخت نیسـت !

٠•●ஜ ارنستت همینگوی | وداع با اسلحه ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

همیشـه نسبت به کسـانی که بیشتر دوسـت داریم سختـگیرتر میشـویم ،
چـون توقع انجام خیلی کارها را از آنـها نداریم !

٠•●ஜ هــاروکی موراکامــی ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

آنجـا را نمی‌دانـم ،
اما اینجـا :
تا پیـراهنت را سیاه نبینند ،
باور نمی‌کنند چیـزی را از دست داده باشـی …

٠•●ஜ احمــد شاملــو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

ما کارهای احمقانه ای را که در زندگی انجام داده ایم، به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم !

٠•●ஜ اسکار وایلد ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند .

امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

٠•●ஜ پائولــــو کوئیلـــــو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

عشـق بـه نظـر مـی رسـد کـه سریـع بـه وجـود مـی آیـد ، امـا بسـیار کنـد رشـد میکـند .

هیـچ مـرد و زنـی واقعـا نمـی فهمـند عشـق کامـل چیسـت

تـا زمـانی کـه بـه مـدت یـک چـهارم قـرن از ازدواجشـان نگـذرد .

٠•●ஜ مــــارک تـــــــواین ஜ●•

اس ام اس فلسفی

نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد ،
کمـی صبـر کنـید …
خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد !

٠•●ஜ ارنســـــت همینگـــــوی ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

وقـتی کـسی مـا را تــرک مـی کـنـد ،
دلیـلش ایــن اســت کـه
کـس دیــگـری قـــرار اســت بیـــایـد !

٠•●ஜ پائــــــولو کوئیلــــــو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

زخــم هـا خــوب مـی شــونـد ،
امــا خـوب شـدن بـا مثـل روز اول شــدن ، خیـلـی فــرق داره !

٠•●ஜ اوریـــــانا فالاچـی ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

خانم!
زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد،
اما زیبایی اخلاق و فهم شما،
روح را نوازش می دهد .

٠•●ஜ فرانسوا ولتر ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

خاطـرات خیلـی عجـیب هسـتند

گاهـی اوقـات مـی خندیـم بـه روزهایـی کـه گـریه مـی کردیـم

و گاهـی گـریه مـی کنیـم بـه یـاد روزهایـی کـه مـی خندیدیـم !

٠•●ஜ هــــاروکی موراکامــــی ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

می گوینـد فـردا بهتـر خـواهد شـد ، مگـر امـروز فـردای دیــروز نیسـت ؟

٠•●ஜ ویکتــــور هــــوگو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

اگـر نمیتوانیـم مثـل آدم زنـدگی کنیـم دست کـم بکوشـیم مثـل حیـوان زندگـی نکنیـم !

٠•●ஜ ژوزه ســـاراماگــو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

زندگی را نمی توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد !

٠•●ஜ فریدریش نیچه ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

بـایـد کتابهـای خـوب و حتـی برجسـته را نیــز ممنـوع کننـد

تا بیـشتر خوانـده شونـد و بیـشتـر مـورد توجـه قــرار گیرنـد .

٠•●ஜ آلبــر کـــامو ஜ●•٠

اس ام اس فلسفی

کسـی که جنگجوســت بایـد همـواره در حـال جنـگ باشد

چـون زمـان صلـح بـا خـودش درگیـر خـواهـد شـد !

٠•●ஜ فـــردریش نـــیچه ஜ●•

اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس فلسفی,اس ام اس فلسفی جدید,اس ام اس از بزرگان,اس ام اس رسمی,اس ام اس جالب,اس ام اس حرفای بزرگان ,اس ام اس زیب,اس ام اس هشت ریشتری,سخنان سنگین,اس ام اس دانشمندان,حرفای بزرگان,اس ام اس های جالب,اس ام اس فلسفی جدید زمستان ۹۳,اس ام اس باز,sms,sms falsafi,sms ziba,sms rasmi,sms jaleb,smsbaz,اس ام اس حرفای بزرگان,آخرین مطالب

منبع :

پارس وی دی اس

درباره‌ی فان جو

منو به حال من رها نکن تو که برای من همه کسی اگه هنوزم عاشق منی چرا به داد من نمی رسی....

حتما ببینید

پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر

پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر پیامک تبریک عید فطر |متن عید فطر عید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *