خانه » اس ام اس » اس ام اس عاشقانه » اسـ امـ اسـ عـــــــاشقانه

اسـ امـ اسـ عـــــــاشقانه

اسـ امـ اسـ عـــــــاشقانه

عشق یعنی ؛
اینقدر دوستش داری که به خاطرش . . .
حتی از ابرازِ علاقه ی دیگران هم به خودت مُعذب میشی !

1394533653611

روزهایی که میبینمت ، نفسم میگیرید . . .
و روزهایی که نیستی ، دلم !
اما تو باش . . . !
تحمل اولی آسان تر است . . .

تکثیر ” تو ” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

هـر چیـز را هـم کـه تقصـیر مـن بینـدازی ،
عاشـق شـدن مـن تقصـیر توسـت .
” عبــاس معـــروفی ”

زن گاهی سعی می کند ،
مردانه بازی کند
مردانه کار کند
مردانه قدم بردارد
مردانه فکر کند
مردانه قول دهد
اما هر کاری هم که بکند
زن است
احساس دارد
لطیف است
یک جا عقب می نشیند و محبت تـــــو را می خواهد . . .

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم
من از قبیله ی زلیخا آمده ام
آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدا برایم کف بزند
فرستنده :Aty

همین ک هستی
همین ک در سرای دلم راه می روی
همین ک گاهی پناه واژه هایم میشوی
کافیست برای آرامشم
باش حتی همین قدر دور . . .
فرستنده : Aty

سه آرزوی قشنگ عاشقانه :
بی من نباشی
بی تو نباشم
بی هم نباشیم

قسم می خورم به مجنونی لیلی ، به شیرینی فرهاد
بدون تو من می ماندم و قصه ای تلخ و یک دنیا فریاد
فرستنده : آرمان

میخواهم فقط باشی همین !
و من حس امنیت حضورت را ب رخ تمام تاریکی ها بکشم . . .
فرستنده : Aty

میگویند : زندگیت را پایِ یک ” نفر ” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک ” دنیایی ”

دســـتـــت را رو کــــن . . .
نــــتــــرس !
پــــوچ هـــــم کـــــه بـــــاشــــد . . . !
تــــوی دســـتـــان تـــــو . . .
گــــل مـــیـــشـــود
فرستنده : تیوا

تـــمـــام شـــهـــر تــــوئـــــی
وقـــتـــی دســـتــــهـــایــــت را در دســــت مـــیـــگـــیـــرم
و انـــگـــشــــتـــانـــت ، خـــیـــابـــان هـــای درازی مـــیـــشـــونـــد بــــرای قـــــدم زدن
فرستنده : تیوا

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

مـــا را بـــکـــش . . .
نـــتـــرس کـــــه . . .
دارد مـــیـــان شـــــهـــر . . .
عـــــاشــــق کــــشــــی بــــه رســـــم تـــــــو مـــــرســــوم مــــیــــشــــود
فرستنده : تیوا

مثل قالی نیمه تمام . . .
به دارم کشیده‌ای
یا ببافم . . .
یا بشکافم . . .
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

تـــــــو اگـــــر مـــیـــخــواهـــی بـــــرو
شـــــهــــــرهــا را فـــتـــخ کــــن
امــــا مــــن آدم هــــا را فـــتــــح مـــیــــکــــنـــم !
از جـــمـــلــــه ” تـــــو ” را . . . !
اســــمــــش را بــــگــــذار مـــکـــر زنــــانــــه
فرستنده : تیوا

وقتی ی مرد بغض میکنه
اشک تو چشاش حلقه میزنه
وبا صدای لرزون ازت میخواد بمونی بمون . . .
حتا اگه سگترین اخلاقو داشته باشه
ولی ارزششو داره چون عاشقته عاشق . . . !
فرستنده : تیوا

” شعر ” را کوتاه دوست دارم
” موهای ” تو را بلند . . .

صدایت می کنم تو را
این ” جانی ” ک میگویی جانم را می گیرد . . .
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد
فرستنده :Aty

تو که باشی بس است
مگر من جز ” نفس ” چه میخواهم !؟

دختر : قول میدی که هیچوقت دختری رو بیشتر از من دوست نداشته باشی
پسر : من دوستت دارم اما نمیتونم همچین قولی بهت بدم
دختر ( در حال گریه ) : یعنی یکی رو بعد از من دوست خواهی داشت ؟
پسر (با خنده) : دختری که من بعد از تو دوست خواهم داشت ، تو رو مامان صدا میزنه
فرستنده : محیا

اگه میگم دوستت دارم
از سر عادت نیست
یا ازسر جوونیم
میگم که یادت بیارم
بهترین اتفاقی بودی که تو زندگیم افتاد . . .

با خودم خلوت کردم
فهمیدم
هیچگاه ب بی تو بودن عادت نخواهم کرد
یا بمان
یا…
یا ندارد
فقط بمان
فرستنده : Aty

همه می گویند ” سخت گیر ”م !
راست می گویند
همین است که انقدر ” سخت ”
به تو ” گیر ” داده ام . . .
فرستنده : Aty

آرامــش یــعنی ؛
هر وقــت قهــر کردی ،
مطمئـن باشی بجـز تــو ، هیچکــس جاتو نمیگــیره
فرستنده : Aty

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ . . .
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ . . .
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ . . .
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ . . .
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . .
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ، ﻣﺎﻟﺶ ، شخصییتش . . .
حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ . . .
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ . . .

باختی در کار نیست . . .
من برای رسیدن به عشقم
با جانم ریسک میکنم . . .
” خیالی نیست ”
.
.
.
یا می برم ، یا میمیرم !

همین که قاصدکی را فوت کنی
تا عطر نفسهایت را با خود بیاورد
برایم کافیست . . .
فرستنده : گندم

با خودم خلوت کردم
فهمیدم
هیچگاه ب بی تو بودن عادت نخواهم کرد
یا بمان
یا . . .
یا ندارد
فقط بمان
فرستنده : Aty

نــزدیــک یــعــنــی گــرمــای نــفــســش گــونــه ات را گـــرم کــنــد . . .
غــیــر از ایــن یــعــنــی دوری
فرستنده : تیوا

به یک “نترس ”
به یک ” نوازش ”
به یک ” آغوش ”
به یک ” دوستت دارم ”
خلاصه بگویم به ” تـــــو ”
نیازمندم
فرستنده : تیوا

چشمانت در حصار هم که باشند آشوب گرانی هستند که هر کودتائی را رهبری میکنند !
برای تصاحب دلم !
لعنت بر چشمان فتنه گرت . . . !
فرستنده : تیوا

دیــدگــانــت را نــبــنــد . . . !
نـگــاهــت را نــدزد . . . !
تــو کـــه مــیـــدانــی آیــه آیــه زنــدگــیـــم
از گــوشــه چــشــمــهــایــت تــلـاوت مــیــشــود
فرستنده : تیوا

عــاشـق کــه شــدی مــواظــب خــودت بــاش . . . !
شــب هــای بـاقــی مــانــده عــمــرت
بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد . . . !
فرستنده : تیوا

ســــردم کــــه مــــیـــشـــود
تــــمــــام اجـــاق هـــای جــــهــــان
بـــرایــــم عــــشـــوه گـــری مـــیـــکـــنـــنــــد
امــــــا مـــــن تــــصــــمــــیــــم خــــودم را گــــرفــــتـــه ام
بــــرای گــــرم شــــدن بـــایــــد کــــه تـــا آخــــر عـــــمــــر
دنــــبــــال دســـــت هــــای تــــــو بــــاشـــــم
فرستنده : تیوا

تــــوی مــــردا حـــســــی هـــســـت بــــه نــــام غــــیـــرت
هــــمــــون حــــس تــــوی خــــانــــم هــــا اســــمــــش حــــســــــادت
ولــــی مــــن بــــه جــــفـــتـــش مـــیـــگـــم عــــــشــــــق
تــــا عــــشــــقــــی نــــبــــاشــــه . . .
نـــــه غــــیـــرتــــی مــــیــــشــــی نـــــه حــــســــادت مــــیــــکــــنــــی
فرستنده : تیوا

فـــهـــمـــیـــدن یــــک زن ســـخـــت نـــیـــســـت . . .
بـــاور کــــن آســــانـــتـــر از شـــنـــاخـــت یـــک بـــنــــد انــــگـــشـــت اســــت . . .
زن ســــراســــر نــــاز اســــت و احــــســـاس تـــــعـــلـــق . . .
زن ســـیـــنـــه ای مـــیـــخـــواهــــد بــــرای مــــشـــت کـــوبـــیـــدن آرام . . .
زن شــــانــــه ای مـــیـــخــــواهــــد  بــــه وســــعـــت چــــنـــد قــــطـــره اشـــک . . .
زن لـــبـــانـــی مـــیـــخـــواهــــد بـــرای فـــریـــب دادن افـــکـــارش . . .
گـــوشــــی شــــنـــوا بــــرای شـــنـــیـــدن حــــرف هـــایــــش . . .
زن دســــتـــی مــــیـــخـــواهد بـــرای ســـفـــر کــــردن در مــــوهــــایـــش . . .
زن مــــردی را مــــیـــخــــواهــــد کـــه مـــردانــگـــیـــش در عــــمـــل و اخـــلــــاق بــــاشـــد . . .
هـــمـــیـــن هــــا بــــرای یـــک زن کــــافـــیـــســـت
بــــــاور کـــــــــــــــــــــــن . . .
فـــهـــمـــیـــدن یــــک زن ســــخـــت نــــیــــســــت . . . !اخرین پست مرتبط

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن

متن تبریک روز زن | اس ام اس روز زن متن تبریک روز زن | …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *